Selçuklu sultanları hangi mezheptendi?
Hanefî olmakla beraber, ilk sultanlardan bazısı, mesela Tuğrul bey, Gaznelilerin tesiriyle Şâfiî idi.
6 Nisan 2020 Pazartesi
Alakalı Başlıklar