Emevî tarihi için mutemet Arapça, Türkçe kitap tavsiye eder misiniz?
Mirat-i Kainat dışında hiç biri mutemet değildir. Hepsi Abbasî tarihçilerinin tesirinde kalarak, Emevîler hakkında bitaraf davranmamıştır.
6 Nisan 2020 Pazartesi
Alakalı Başlıklar