Şemsi Paşa’nın Sultan III. Murad’a rüşvet verdiği doğru mudur? 
Tarihçi Gelibolulu Ali’nin uydurmasıdır. Devşirme ve yerli devlet adamları çekişmesinin neticesidir. Dünyanın en zengin adamlarından biri olan padişaha rüşvet vermek mevzubahis olamaz.
6 Nisan 2020 Pazartesi
Alakalı Başlıklar