Koç ailesi Sabataycı mıdır? Bernar Nahum, Koç’un kardeşi midir?
Koç ailesi Türktür. Hacı Bayram soyundandır. Bernar Nahum, Koç’un ortağıdır; Hahambaşı Hayim Naum Efendi’nin yakını değildir. Beko markasının ilk iki harfi, Bernar Nahum’un isminden gelir.


16 Nisan 2020 Perşembe
Alakalı Başlıklar