Zekât nisabını bazısı 80 gram altın, bazısı 96 gram altın olarak veriyor. Sebebi nedir?
80 gram bulanlar, miskali örfî olarak ölçenlerdir. 96 gram bulanlar, şer’î olarak ölçenlerdir. Şer’î miskale itibar edilir. 96 gram muteberdir.
16 Nisan 2020 Perşembe
Alakalı Başlıklar