Mâlik el-Eşter gibi Hazret-i Osman’a isyan edenlerden birini Hazret-i Ali niçin ordusuna kumandan yapmıştır?
Eşter, müfsid biriydi. Kûfe’de çok nüfuzlu bir hâle geldi. Hazret-i Ali kendisini kontrol altında tutmak istemiş olabilir.


16 Nisan 2020 Perşembe
Alakalı Başlıklar