Sultan Vahideddin Anadolu’ya niçin geçmedi?
Bir kere hükümdar başşehirde oturur; taşraya niçin geçsin? Anadolu hareketi esas itibariyle kendisine karşı bir hareketti. Bir ara bunu düşündü ise de, İstanbul’u kaybetmek endişesi mani oldu.


27 Nisan 2020 Pazartesi
Alakalı Başlıklar