Osman bin Talha Türk müdür?
Hayır. Kureyş’in Abdüddar kolundandır. Kâbe’nin anahtarları hep bu ailede dururdu. Resulullah yine onlarda bıraktı.
27 Nisan 2020 Pazartesi
Alakalı Başlıklar