İslâmiyyette depozito istemek câiz midir?
Rehin sayılmak suretiyle dört mezhebde caizdir. Cezai şart olarak sadece Hanbelide caizdir.
8 Mayıs 2012 Salı
8 Mayıs 2012 Salı
Alakalı Başlıklar