Emoji dili, insanları daha sığ bir hale getirme projesi olabilir mi?
Her şeyde bir komplo aramaya gerek yoktur. Zamanın insanları sathidir; hadiselerin tabii seyri budur.
17 Mayıs 2020 Pazar
Alakalı Başlıklar