Bir meselede tarafların fetvanın hükmüne razı olmamasının hükmü nedir?
Tarafların fetvanın hükmüne razı olmamak hakkı yoktur. Fetva ne derse müminler onu kabul etmek mecburiyetindedir. Ama ister uyarlar, ister uymazlar. Uymazlarsa günahkâr olurlar. Veya başka bir fetvaya uyabilirler. Fetva bağlayıcı değildir; mahkeme kararı bağlayıcıdır.


17 Mayıs 2020 Pazar
Alakalı Başlıklar