Hukuken mahcur/kısıtlı babama ait bir arsayı ailenin ortak kararı ile sattık. Bu paraya mahkeme tarafından el konulacaktır. Zekât verilecek mi?
Para, üzerinden bir sene geçmiş zekât nisabına dâhil edilir ve mahkeme el koymadan evvel ödeme tarihi gelirse zekâtı verilir. Ödeme tarihi gelmeden mahkeme el koyarsa nisaba katılmaz. Babanız akıl hastası ise zaten zekât vermesi gerekmez.
17 Mayıs 2020 Pazar
Alakalı Başlıklar