Şirketlere yükleme ve boşaltma hizmeti veriyoruz. Bu işi yaparken de bazı kişileri çalıştırıyoruz. Bu kişilere ücretlerini iş bitince vermek câiz midir?
Bu kişiler eğer sizin ortağınız değilse, ortada bir icâre akdi vardır. Sizin işiniz bunları bağlamaz. İş bitince, işçi ücrete hak kazanır. Ama eğer ücretin ödenmesi için önceden bir zaman kararlaştırılmışsa, ücreti o zaman hak eder. Bu tarih, o yükleme-boşaltma işinin tamamlanması da olabilir. Tarih tayin edilmemişse, işçi ücretin sonra ödenmesine rıza gösteriyorsa, işveren bakımından mesele yoktur. Eğer bu kişi ile mütemadiyen böyle çalışılıyorsa, aralarında bir hususî örf teşekkül etmiştir; her akide bunu konuşmaları gerekmez. Elverir ki yapılacak işin ne olduğu tam olarak tayin edilsin. Aksi takdirde akid fâsid olur.


11 Mayıs 2012 Cuma
Alakalı Başlıklar