15,5 gün civarı temizlikten önceki kan sayısı 5 günden 1 saat civarı fazla. Bundan önce 30 günden yarım saat civarı fazla kansız gün. Bundan önce 5 günden 4 saat civarı az olmak üzere kan. Bundan önce 23 gün 17 saat civarı temizlik. Bundan önce de 5 gün 14 saat civarı kan olan bir kadın; son âdetinden sonra 15,5 gün civarı temizlik geçtikten sonra, sarı bir akıntı gördü. Bu akıntı kesilince gusl aldı. Namazlarını kılmaya devam etti. Cinsî münasebet için 6 veya 10 gün beklenmesi gerekir mi? Ayrıca temizlik âdetinin önemi tam anlamadım.
Son sahih temizlik 30 gün yarım saat olduğuna göre, temizlik âdeti 30 gün yarım saat olarak değişmiştir. Hayz âdeti de, 5 gün 4 saattir. Son âdetinden 15,5 gün sonra, göreceği beyaz harici renkli akıntı hayz başlangıcı olabilir. Çünki iki hayz arası asgari 15 gündür. Namaz vaktinin sonuna abdest/gusl alıp namaz kılacak vakit kalıncaya kadar bekler. Şayet renkli akıntı gelmez ise, hanefî olan biri abdest alıp namazını kılar. Malikî mezhebini taklid ediyorsa, gusl abdesti alıp, namazı kılar. Sonra vaty caiz olur. Temizlik âdeti, meselenin halli için mühimdir. Şayet yukarıdaki misalde temizlik âdeti 15 gün olsaydı, gördüğü akıntıdan sonra -hayz âdet müddeti tamamlanıncaya kadar- vaty caiz olmazdı. Çünki akıntı âdet yerinde/zamanında gelmiş olur. Sonrasında kan gelmesi kuvvetle muhtemeldir.
11 Mayıs 2012 Cuma
11 Mayıs 2012 Cuma
Alakalı Başlıklar