Gelişmiş Arama İçin Tıklayınız!

İsa  aleyhisselâm zamanında müminlerin ibadet ettikleri yere kilise mi deniliyordu?
Kilise (ekklesia), Yunanca câmi, toplanılan yer demektir. Havra da İbranicede aynı manaya gelir.


24 Mayıs 2020 Pazar
Alakalı Başlıklar