İsa  aleyhisselâm zamanında müminlerin ibadet ettikleri yere kilise mi deniliyordu?
Kilise (ekklesia), Yunanca câmi, toplanılan yer demektir. Havra da İbranicede aynı manaya gelir.
24 Mayıs 2020 Pazar
Alakalı Başlıklar