Şâfiîler, kıyamda ve secdede topukların birleştirirse sünnet sevabı alır mı?
Şâfiîde sünnet olan kıyam, rükû’ ve secdede ayakların arasının bir karış kadar açık olmasıdır. Hilafı mekruh değildir. Herkes kendi mezhebine uyar.


13 Mayıs 2012 Pazar
Alakalı Başlıklar