Fatih Sultan Mehmed’in vakıf eserini câmi dışında kullananlara beddua ettiği söyleniyor. Bu doğru mudur?
Doğrudur. Bütün vakfiyelerde kullanılan klişe ifadelerdir. Vakfı, vakfedenin iradesi dışına çıkarmak kimseye caiz değildir. Bu, hem şer’î hukukta böyledir; hem cumhuriyet devrindeki vakıf hukukunda böyledir hem de üniversel insan haklarına dâhildir.
13 Haziran 2020 Cumartesi
Alakalı Başlıklar