Secdeye giderken dize en yakın yere mi, yoksa uzanabildiği kadar ileriye mi alnını koymalıdır?
Dizlerle kollar arasında aradan bir kuzu geçebilecek boşluk olmalıdır. 
20 Haziran 2020 Cumartesi
Alakalı Başlıklar