Bazı ayet-i kerimeler sadece muayyen bir zamana mı hitap ediyor? Kur'an-ı Kerim'in tamamı kıyamete kadar geçerli midir?
Nesholunmuş âyet-i kerimeler muvakkat hükümler ihtiva eder. Sayısı fazla değildir. Bunun dışındakiler cihanşümuldür ve kıyamete kadar câridir.
15 Mayıs 2012 Salı
15 Mayıs 2012 Salı
Alakalı Başlıklar