Ahmed Cevdet Paşa, Peygamberimize nübüvvetten üç sene sonra risâlet geldiğini söylüyor. Kur'an-ı Kerim Hira'da nâzil olmaya başlamadı mı?
Önce peygamberliği müjdelendi. Sonra devamlı vahye kalbi dayanamayacağı cihetiyle üç yıl kadar vahy gelmedi. Bu zaman zarfında İsrafil aleyhisselâm gelip, bazı şeyler öğretti. Ondan sonra Kur’an-ı kerim nazil olmaya başladı. İbadetler sonra geldi. Nübüvvet, peygamberlik; risâlet ise şeriat sahibi peygamberlik demektir.
21 Haziran 2020 Pazar
Alakalı Başlıklar