Namaz daha evvel farz olmasına rağmen Akabe biatlarında Hz. Peygamber Medineli müslümanlara neden namazı emretmedi?
Biat, namazın farz olduğu esnada cereyan etti. Mus’ab bin Umeyr’i Medine’ye muallim olarak gönderdi.
23 Haziran 2020 Salı
Alakalı Başlıklar