Avrupa’ya giden Türkler’in asimile oldukları doğru mudur?
Asimilasyon (imtisas) bazen cebren, bazen kendiliğinden olur. Oraya giden bazı Türkler, zaten kendi benliklerine sahip olmadığı için, kolayca asimile olmuşlardır. Üst kültürün alt kültürü asimile ettiği de tabiidir.
23 Haziran 2020 Salı
Alakalı Başlıklar