Cuma hutbesinde çoğu zaman dalıp gidiyorum. İmamın ne konuştuğunun bile farkında olmuyorum. Namaza zarar verir mi?
Hutbeyi dinlemek lazım değil; orada hazır bulunmak kâfidir. Hutbenin zaten tamamının Arapça olması lazımdır; arada hatibin Türkçe konuşması, vaaz ve dua etmesi uygun değildir.
9 Temmuz 2020 Perşembe
Alakalı Başlıklar