Bazı mescidlerin üzerinde imam lojmanları yapılıyor. Bir mescidin üstü semaya kadar mescid hükmünde olduğuna göre, mescid üzerine binâ yapmak câiz olur mu? Nitekim ecdadımız böyle yapmamıştır.
Câminin altına veya üstüne câmiye faydalı lojman, dükkân gibi bina yapmak caizdir. İmam Muhammed, Rey şehrinde arazinin kıymetli olduğunu görünce, altı veya üstü başkasına ait yerde câmi yapılmasına ruhsat vermiştir. Ecdadımız zamanında Müslümanlık ve Müslümanlar kuvvetli, arazi ise nisbeten bol ve ucuzdu. Şimdi câmilerin altına veya üstüne binâ yapmak câizdir.


20 Mayıs 2012 Pazar
Alakalı Başlıklar