İmamım. Câmide muayyen yerlere ilân ve ikaz yazıları asıyoruz. Cemaatten birileri “Mescide Latin harfleriyle yazı yazılmaz” diyerek yazıları söküp atıyor. Bir keresinde mesciddeki saatleri bunlar Müslüman rakamları değil diyerek kaldırdı. Bunların şer’an mahzuru var mıdır?
Mescide, bilhassa namaz kılınan yerin karşısına Latin harfleri yazmamalıdır. Müslüman mabedlerinin kiliseye benzemesine sebep olacağı gerekçesiyle uygun görülmemiştir. Ancak bugünki saatlerde bulunan rakamlar aslında Arap rakamlarıdır. Arapların bugün kullandığı rakamlar ise Hind rakamlarıdır.
20 Mayıs 2012 Pazar
Alakalı Başlıklar