Kadınların teverrükte ayak parmaklarını kıbleye doğru bükmeleri gerekli midir?
Kadınların teverrük etmesi, yani ayaklarını çantısının sağ yanından çıkararak oturması her zaman sünnettir. Erkekler ise Şâfiî’ye göre son oturuşta teverrük yapar. Parmakların kıbleye gelmesini istemek ağır bir tekellüftür. Kolay getirilebiliyorsa getirilir, gelmiyorsa zorlanmaz.
20 Mayıs 2012 Pazar
20 Mayıs 2012 Pazar
Alakalı Başlıklar