Ezanda Allah kelimesini uzatarak söylemenin hükmü nedir?
Medde, yani uzatmada vüs’at, genişlik vardır. Mecmaü’l-Enhür’de baştaki elif değil de lafzatullahın elifi uzatılırsa caizdir, ancak terk-i evladır, diyor. Namaz için söylemiş ama, hüküm olarak namazla ezan arasında bir tafsil yoktur. Ayrıca hay’alelerde kerahetsiz caizdir, diyor.


20 Ağustos 2020 Perşembe
Alakalı Başlıklar