Fethedilen yerin halkı Hristiyan veya Yahudi değil de, müşrik ya da putperest ise bunlarla zimmet anlaşması olur mu?
Zimmet anlaşması her dinden insanla olur.


21 Ağustos 2020 Cuma
Alakalı Başlıklar