Bazı yerlerde ezan bitince “essalatu vesselamu aleyk” diye salat ve selam ediyorlar. Bu tatbikatın aslı var mıdır?
Dürrü’l-Muhtar’ın beyanına nazaran, ezandan sonra salat ve selam okumak, ilk olarak 781 hicrî senesinde, Sultan Nâsır Salahaddin’in emri ile Mısır’da başladı. Bid’at diyen olmamıştır.


1 Eylül 2020 Salı
Alakalı Başlıklar