İslam hukukçusu ile İslam hukuk tarihçisinin farkı nedir?
Biri nasslardan hüküm çıkarır veya çıkarılmış olanları bulup anlayıp anlatır. Öbürü İslam hukukunun tarihi safahatı üzerinde çalışır. Umumiyetle her ikisini de bilir. 


1 Eylül 2020 Salı
Alakalı Başlıklar