"Kur’an’ı Arapça indirdik" mealindeki âyet-i kerime ile, Kur’an-ı kerimde Arapça olmayan kelimelerin bulunduğu iddiası nasıl telif edilir?
Bu kelimelerin menşei Arapça değildir, ama Arapçalaşmıştır. Bazı âlimler Kur’an-ı kerimde hiç Arapça olmayan kelime bulunmadığını söylerse de, bu iki sözün arası böyle bulunur. Mesela muhtar kelimesi Arapçadır; ama Türkçeleşmiştir.  Bir başka tefsire göre, Kur’an-ı kerim lisan kaideleri olarak Arapça’dır. Bu, başka lisanlardan kelimenin kullanılmış olmasına halel vermez. Nitekim çok Arapça kelimeyi, Kureyşli sahabeden anlamayanlar vardı. Bunu sorarak veya bedevilerden tesadüfen duyarak öğrendiler. Mesela fatır kelimesi Arapça olduğu halde, müfessirlerin tacı İbni Abbas, bunun manasını kuyudan su çeken iki bedeviden işiterek anladığını söyler.
1 Eylül 2020 Salı
Alakalı Başlıklar