Borcu olan, ama satılacak evi bulunan kimseye zekât verilir mi?
Evi oturduğu ev ise veya borcu evin kıymetine denk veya geride nisap mikdarı kalmayacak kadar yakınsa verilir.
1 Eylül 2020 Salı
Alakalı Başlıklar