Emevîler ile alakalı yazılan kitaplarda hep menfi ifadeler vardır. Neye inanacağımızı şaşırdık. Ne dersiniz?
Emevîler aleyhinde etraftan ne duyarsanız inanmayın veya tevil edin. Abbasî tarihçileri, zamanlarının hükümetine yaranmak için, Emevîlerin hatalarını şişirmiş, hatta bunları kötülemek için hadîs bile uydurmuşlardır. Bazı Osmanlı tarihleri de, zaman yakınlığı ve sınır komşuluğu cihetiyle Abbasî tarihlerinden tercüme edilmiş ve onların tesiri altında kalmış olduğundan, aynı yanlışlıkları tekrarlamıştır. Emevî düşmanlığını biraz da Şiiler körüklemiştir. Zira Emevîlerin işarı, Doğuşundan Günümüze İslâm Tarihi kitabının alakası bahsinde de yazdığı gibi, ehl-i sünnetin himayesi olmuştur. Ebu Bekir Arabî’nin el-Avâsım kitabı en doğrudur; fakat Türkçe’ye çevrilmemiştir. İbni Haldun’da, Mirat-i Kainat’ta ve Cevdet Paşa’nın Kısas-ı Enbiya’da insaflı bilgiler var.
1 Eylül 2020 Salı
Alakalı Başlıklar