Para vakıfları meselesinde İmam Ebu Yusuf ve Züfer’in kavilleri arasındaki telfik nasıl cereyan ediyor?
Ebu Yusuf’a göre vakıf bağlayıcıdır; Züfer’e göre değildir. Ebu Yusuf’a göre menkul vakfı sahih değildir; Züfer’e göre sahihtir. Böylece Osmanlılarda mezhep içindeki iki imamın kavli birleştirilerek bağlayıcı para vakıfları kurulmuştur.


8 Eylül 2020 Salı
Alakalı Başlıklar