Dinimizde kavmiyetçiliğin kat'i olarak yasaklanmasına rağmen, üstünlüğün ancak takvada olduğu ayet-i kerimede bildirilmesine rağmen, Kureyşin, Haşimoğullarının üstünlüğünü nasıl anlamalıyız?
Allah huzurunda insanlar ırk, renk, hürriyet, güzellik, güçlülük, zenginlik, nesep ve saireye bakmaksızın müsavidir. Kureyş ve Haşimî olmak, Kur’an-ı kerim bu lisanda olduğu ve peygamber bu aileden geldiği için cüz’î olarak şereflidir. Kureyşî ve Hâşimî olmak, farz ve haramlar karşısında bir üstünlük getirmez; belki mükellefiyet getirir.
8 Eylül 2020 Salı
Alakalı Başlıklar