İkinci zevceyi alırken birinci zevcenin rızasını almaya neden gerek yoktur?
Şer’î hükümlere niye diye sorulmaz. Bu bir şahsî haktır. Hak, kimsenin rızası aranmadan kullanılır. İlk zevce razı değilse, onun gönlünü hoş etmek için evlenmezse sevap kazanır.


29 Eylül 2020 Salı
Alakalı Başlıklar