Sultan Hamid Yıldız’da tiyatro oynatmış mıdır?
Evet. Bunda şeriata aykırı bir şey yoktur. Bilakis bu tiyatro, devlet işlerinin görüşüldüğü; ecnebilerin ağırlandığı, hükümdarın deşarj olduğu bir mekândır. Sarayın her yeri, harb meyanı hükmündedir.


29 Eylül 2020 Salı
Alakalı Başlıklar