İslâm askerleri düşmanla harb sahasına varınca düşman askerlerinin birbirini kestiğini görse, ortadaki düşman malları ganimet olur mu?
Muharebe şart değildir. Düşmanın her şeyi ganimettir.


12 Ekim 2020 Pazartesi
Alakalı Başlıklar