Mithat Paşa’yı kim öldürdü? 
Taif’te sürgünde iken; Cidde limanına yaklaşmakta olan bir İngiliz zırhlısının Midhat Paşa’yı kaçırmak istediği istihbaratı alınmıştı. Bunu işiten Hicaz kumandanı Osman Paşa’nın emriyle Mithat Paşa ve diğerleri idam edildi. Midhat Paşa’yı bir idol olarak gören Jön Türkler, bunun padişah tarafından gizlice verilmiş bir emir olduğu propagandasını yıllarca yapmış ise de, padişah istese, mahkemenin idama mahkûm ettiği Midhat Paşa’nın cezasını sürgüne çevirmez; orada infaz ederdi.


12 Ekim 2020 Pazartesi
Alakalı Başlıklar