Müekked sünnetlerde ilk oturuş farz mı?
Evet. Ancak unutup kalkarsa, namaz bozulmaz. Secde-i sehv kâfi gelir.


12 Ekim 2020 Pazartesi
Alakalı Başlıklar