Bir kimse batıl bir şey için, “Bunun doğru olduğunu ispat edersen, ben de Hristiyan (veya Yahudi olurum” dese, ne lazım gelir?
Böyle söylemek doğru değildir. Mutlak küfr denemez ise de, tecdid-i iman etmelidir. 


22 Ekim 2020 Perşembe
Alakalı Başlıklar