Cuma hutbesinde 4 halifelerin isminin okunmasının hikmeti nedir?
Okumak müstehabdır. Caminin ve cemaatin ehl-i sünnet olduğunu ilan için ve bereketlenmek maksadıyla okunur.


22 Ekim 2020 Perşembe
Alakalı Başlıklar