Avrupa’da iş yerimde Hıristiyan bir arkadaşım; 'Hazret-i İsa’nın hiç şiddet kullanmadığını; halbuki Müslümanların mükemmel ve barışçı olduğunu söylediği Hazret-i Muhammed’in birkaç kişinin gözünü oydurduğunu; yüzlerce Yahudiyi kılıçtan geçirdiğini biliyorum. Nasıl oluyor da örnek insan olabiliyor, dedi. Buna ne cevap verilir?
Hazret-i İsa da devlet reisi olsaydı, şiddete müracaat ederdi. Nitekim bugünki İncil’de buna delalet eden ayetler vardır. Suçlu bir insana ceza vermek, gaddarlık değil, adalettir. Bu, kötü veya iyi insan olmakla alakalı değildir. Kısas, Hristiyanların inandığı ve okuduğu Tevrat’ta da vardır. Yahudilerin öldürülmesi ise harb esnasında cereyan etmiştir. Hazret-i Muhammed, müdafaa harbleri yapmıştır. Vefatından evvel bütün Arabistan, harbsiz olarak, rızalarıyla ona tabi olmuştu. Sadece Mekke ve Taif harb ile fethedilmiştir. Mekke, yurtları idi. Taif ise, taarruz etti.
29 Ekim 2020 Perşembe
Alakalı Başlıklar