Zekât nisâbında bahsedilen malın helâk olması ne mânâya gelmektedir?

Bir kimsenin hiç zekât malı kalmazsa, yahud zekât malı olsa bile borçları bunlara eşit veya daha fazla ise, yani mal varlığı bakımından dibe vurmuş veya eksiye düşmüş ise, bu kimse servetini sıfırlamış olur. Nisâba ulaşma (zengin olma, zekât mükellefi olma) tarihi de geçersiz hâle gelir. Bu da daha ziyade o kişinin peşin veya veresiye borçlanıp, borçlarının zekât malını kaplaması veya geçmesi şeklinde tahakkuk eder. Zekât nisâbına erdikten, yani şer’en zengin olduktan sonra, sene içinde malın azalması veya çoğalması zekât nisâbına tesir etmez. Sene (354 gün) sonunda eldeki mikdar zekât nisâbını aşıyorsa, kırkta biri verilir. Aşmıyorsa, yine nisâb sıfırlanmış olur.

23 Haziran 2012 Cumartesi
Alakalı Başlıklar