Selefi radikal Taliban, nasıl oluyor da Afganistan gibi Sünni an’aneye mensup mutedil bir coğrafyada kendisine taraftar toplayabiliyor?
Taliban, Vehhabi tesirindeki Diyobend ekolünün mahsulüdür. Ancak kendisine Sünni imajı vermekte; Afganistan’ın sosyo-ekonomik problemlerinden istifade ederek inkişaf etmektedir.


3 Aralık 2020 Perşembe
Alakalı Başlıklar