İmâmın öğleyi mi, cum'ayı mı kıldığını bilmeyen bir kimse niyetini nasıl yapar? İkisine birden niyet etmesi câiz olur mu?
Cum’aya niyet eder. (İbni Abidin)
24 Haziran 2012 Pazar
Alakalı Başlıklar