Çanakkale geçilip Çarlık Rusya’sı yıkılmasaydı, bu Osmanlıların aleyhine olmaz mıydı?
Rölatif düşünmek lazımdır. Osmanlı hükümetinin Çarlık Rusya’sı ile rasyonel münasebetler kurup, maceralara girişmemesi şartına bağlıdır. Harb bitse de, müttefikler İstanbul’u Ruslara katiyen vermezdi. Kaldı ki Sovyet Rusya’nın Türklük ve Müslümanlığa zararı, Çarlık Rusya’sından kat kat fazla olmuştur.
8 Aralık 2020 Salı
Alakalı Başlıklar