Hanedanlık sistemi İslâmiyete uygun mudur?
Halife, bu iş için gereken asgari şartları taşıyorsa, hanedanlık sistemi İslâmiyete uygundur. Kur'an-ı kerimde Davud'un yerine Süleyman'ın aleyhimesselam geçtiği anlatılır. Benim Osmanlı Hukuku kitabımda etraflı malumat vardır.


26 Haziran 2012 Salı
Alakalı Başlıklar