Hazret-i Ali’den bahsederken İmam Ali denilebilir mi? Şiilere mahsus bir kullanım mıdır?
Her ne kadar imamet, Şiîlere mahsus bir jargon ise de, Sünnî literatüründe de kullanılmıştır. İmamet, devlet reisliği demektir. Hatta, fıkıh kitaplarında devlet idaresine dair hükümler, kelam kitaplarından başka füru kitaplarının namaz imamlığı bahsinde geçer. Namaz imamlığı ve devlet reisliği imamet-i kübra ve imamet-i sugra adıyla anılır. İmam, aynı zamanda bir ilimde sözü hüccet âlim demektir. Yine de Şiî fikriyatını hatıra getirmemek için, İmam Ali yerine Halife Ali diye anmak münasiptir.


15 Aralık 2020 Salı
Alakalı Başlıklar